Obratite nam se

Ako vas zanima softver Tixys, ovdje nam pošaljite poruku. Molimo koristite engleski ili njemački jezik, inače vam nećemo moći odgovoriti.

Pomoć u vezi vašeg putovanja ili rezervacije možete dobiti od tvrtke koja nudi tu uslugu. Kontaktirajte je izravno. Tixys ne može odgovoriti u ime operatera.
Ako koristite „Tixys Free“, potražite pomoć na forum za podršku. Ako imate „Premium“ račun, pismenim putem se obratite na adresu za podršku i navedite vaš kontakt broj.
Svoju trgovinu možete jednostavno registrirati. To je besplatno i ne traje više od 5 minuta. Ako imate pitanja ili problema pri otvaranju računa, pomoć potražite na forumu za podršku.